Με αυτό το spin-off project του CERN, στέλνω δεδομένα για τη ποιότητα του αέρα της περιοχής μου στο Algorand blockchain και σε αντάλλαγμα παίρνω περίπου 50 ευρώ το μήνα καθαρο κερδος αφού λειτουργεί με ηλιακό πάνελ. Τζάμπα φράγκα δηλαδή.

ο κώδικας του Super Mario σε Assembly -- ήρωρες ήταν τότε gist.github.com/1wErt3r/404872

Αν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε got submodules github.com/rogpeppe/gohack

3 Ιουνίου 19:00 η ώρα Ελλάδας, θα μιλήσω στο Go Meetup της Θεσσαλονίκης με θέμα: "Πώς να γίνει κανείς open-source προγραμματιστής γράφοντας Go". Η παρουσίαση θα είναι στα ελληνικά και θα είναι online.
Πρόσκληση: meetup.com/thessaloniki-golang

Αν θέλετε να κατεβάσετε PlayStation games δοκιμάστε το romie romie-gr.github.io/romie/use/

Εχθές έκανα την πρώτη δόση για το AZ. Μεχρι στιγμής υπνηλία και δέκατα (37.4)

Το απόφθεγμα της ημέρας: Make your code simple; Not clever.

Ο καλός developer απολαμβάνει να αφαιρεί κώδικα, όχι να προσθέτει περισσότερο.

Mac/Windows users feel normal when they see this, but I usually freak out. Sorry but I am used to see verbose logs, not a spinning colorful circle.

NASA pic of the day: Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων apod.nasa.gov/apod/ap210321.ht

Το ωραίο πράγμα με τα κρυπτονομίσματα είναι πως ο κώδικας είναι ανοιχτός. Ετσι μπροώ να βελτιώσω τα πράγματα. Εστω και κάτι μικρό, όπως αυτο github.com/prysmaticlabs/prysm για το πορτοφόλι του Ethereum 2.0

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!