Το απόφθεγμα της ημέρας: Make your code simple; Not clever.

Ο καλός developer απολαμβάνει να αφαιρεί κώδικα, όχι να προσθέτει περισσότερο.

Mac/Windows users feel normal when they see this, but I usually freak out. Sorry but I am used to see verbose logs, not a spinning colorful circle.

NASA pic of the day: Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων apod.nasa.gov/apod/ap210321.ht

Το ωραίο πράγμα με τα κρυπτονομίσματα είναι πως ο κώδικας είναι ανοιχτός. Ετσι μπροώ να βελτιώσω τα πράγματα. Εστω και κάτι μικρό, όπως αυτο github.com/prysmaticlabs/prysm για το πορτοφόλι του Ethereum 2.0

Ο στόχος της αποκεντροποίησης δεν είναι να βγείτε από το Twitter server και να μπείτε στο mastodon server, αλλά να φτιάξετε το δικό σας. Οσοι δεν ξέρετε, απλά χρησιμοποιείστε το cloudron, είναι free για τα 2 πρώτα app.

Οταν πέφτει το monitoring στον server μου και πρέπεις να το πάρω χαμπάρι: deadmanssnitch.com/

Οποιος θέλει ένα καλό (και δωρεάν) συνολικό video tutorial για photohop: youtube.com/watch?v=IyR_uYsRdP

Αν κλείσεις τα μάτια, σε ταξιδεύει στην Βαλχάλα youtube.com/watch?v=c277UL4iAC

Hello World γραμμένο σε Golang, να μπει το παιδί στο σωστό δρόμο του compiling

Μιας και σε λίγους μήνες θα γίνω μπαμπάς, σκέφτομαι να φτιάξω ένα blog στα ελληνικά για παιδιά ηλικίας 3-15 στο οποίο κάθε μήνα θα έχει ένα άρθρο όπου θα είναι ένα μικρό project. Είτε να φτιάξεις πχ ένα παιχνίδι με Godot, Unity, κλπ, είτε να φτιάξεις κάτι με το Raspberry Pi, κλπ.

Τι έπαθε αυτό το site, θυμάμαι μέρες δόξας.

Show older
Mastodon

The social network of the future: No ads, no corporate surveillance, ethical design, and decentralization! Own your data with Mastodon!